ČESKOMORAVSKÁ LESNÍ, a.s.

Akciová společnost ČESKOMORAVSKÁ LESNÍ, a.s., vznikla v roce 2001.

Od začátku činnosti vyznávají vlastníci konzervativní přístup a hodnoty v lesnictví za využití nejmodernějších technologií. Naším cílem je vždy dodat špičkově odvedenou práci s ohledem na co možná nejlepší ekonomiku pro objednatele. Třetím pilířem je pak včasnost dodávky prací, která je naší společností garantována.

Soustřeďujeme se na dodávky služeb do Polské a Slovenské republiky, kde se tyto trhy dynamicky rozvíjí. Naše mobilita nám však dovoluje dodávku služeb i do dalších evropských zemí.

Likvidace potěžebních zbytků

Akciová společnost od svého vzniku provozuje frézovací technologie. Tato technologie má i všestranné využití v lesnictví. Počínaje zpracováním klestu, konče využitím při stavbě a hutnění podloží lesních cest.

Tím, že společnost spolupracovala se svými zkušenostmi na vývoji daných technologií, podařilo se prodloužit životnost těchto strojů a tím možnost nabízet tuto službu v zajímavých cenách.

více

Komunální sféra

Nabízíme: sečení travního porostu, ořezy stromů, výsadba nových stromů, čištění příkopových těles

V komunální sféře se společnost orientuje hlavně na sečení travních porostů, údržbu stromoví a čištění příkopových těles. To vše za pomoci nejmodernějších technologií, které tyto práce výrazně urychlují.

Zajišťujeme také ozelenění na silničních a dálničních tělesech.

více