Likvidace potěžebních zbytků a příprava lesních půd pro zalesnění

Společnost Českomoravská lesní a.s. od svého vzniku provozuje frézovací technologie. Svými praktickými zkušenostmi jsme se podíleli na výrobě těchto strojů. Tyto technologie mají i všestranné využití v lesnictví. Pomocí lesních fréz jsme schopni zpracovat klest anebo odstranit pařezy a náletové dřeviny. Naše lesní frézy zaručují maximální výkon a vysokou účinnost.

V současné době disponuje společnost pěti uzly. Jejich celková kapacita při výše vyjmenovaných činnostech je pak cca 1500 ha/rok.

Lesní frézy se dělí do tří tříd dle svých parametrů:

 •  frézy povrchové (Hloubka frézování max. 5 cm pod úroveň terénu)
 •  frézy hloubkové (Hloubka frézování do 50 cm pod úroveň terénu)
 •  frézy pařezové (Speciál k hloubkovému odstranění pařezů)

Využítí našich lesních fréz 

 • úklid potěžebních zbytků klestu s rovnoměrným rozvrstvením štěpky
 • rekultivace a revitalizace půd
 • obnova a údržba cest
 • hloubkové odstranění pařezů
 • rozčleňovací linky v lesních porostech
 • odlesnění
 • sanace porostů plevelných dřevin

Dostupnost frézovací technologie

Tato technologie je schopna pracovat v běžných terénních podmínkách jako jiné klasické lesnické technologie a to do 30° svažitosti.

Technické Parametry

Povrchová fréza

 • záběr 210 cm
 • hloubka frézování max. do 5 cm pod úroveň terénu
 • směnový výkon 1 – 2 ha zpracovávané plochy

Hloubková fréza

 • záběr 200 cm
 • hloubka frézování do 40 cm pod úroveň terénu
 • směnový výkon 1,5 ha

Pařezová fréza

 • záběr 50 cm
 • hloubka frézování 80 cm