Rekonstrukce zemědělských půd, sadů a likvidace pařezů

Zaměřujeme se na rekonstrukce zemědělských půd a likvidaci pařezů pomocí fréz.. Takto upravený pozemek je pak připraven k zemědělskému využití bez jakýchkoliv dalších zásahů.

Tímto postupem se všemi potřebnými technologiemi pak rekonstruujeme také staré sady pro novou výsadbu. Všechny rekonstrukce provádíme buď celoplošně, nebo dle přání a potřeb zákazníka ve sponech staré výsadby.

V rámci rekonstrukcí se také zabýváme likvidací pařezů speciální frézou. Tento postup je výhodný v tom, že odpadá finančně i časově náročné vykopání pařezu, jeho odvoz a uložení na skládce.  Frézování pařezů probíhá tak, že dojde k jeho rozdrcení na štěpku a to i s kořenovou částí a náběhů.

Frézujeme pomocí vlastních lesních fréz, jejichž konstrukce a odolnost zajistí za každé situace profesionální výsledek.

Společnost nabízí kompletní servis v oblasti rekonstrukce zemědělských půd zabuřeněných plevelnou  náletovou dřevinou se zátěží pařezů.