Údržba zeleně, rizikové kácení, lesnictví

Další činností firmy je údržba zeleně a výsadba nové. Údržba zeleně obnáší zejména těžbu,  pravidelné prořezávání a celkovou údržbu stromů. Hlavním zaměřením v tomto odvětví pak je údržba zeleně v ochranných pásmech elektrického a plynového vedení z důvodu eliminace rizik ohrožující provoz těchto zařízení.

Součástí naší práce je také výkon prvolesnictví, kde dodáváme všechny potřebné služby pro toto odvětví.

 Údržba zeleně v ochranných pásmech

  • údržba a obnova průseků v ochranných pásmech
  • kácení a prořezávky stromů a větví
  • likvidace samovolně vzrostlých stromů a keřů
  • maximální ohled na životní prostředí